Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Reversibilitets test GRATIS poster

Art.nr:

Reversibilitetstest er en undersøkelse innen lungemedisin som brukes i forbindelse med diagnostikk og behandling av obstruktive lungesykdommer som astma og KOLS. Etter å ha utført en spirometri, en type lungefunksjonsprøve, inhalerer pasienten et hurtigvirkende, bronkie-utvidende legemiddel i spray med et DispozABLE engangsinhalasjonskammer for deretter å gjenta spirometriundersøkelsen.

Voksne: En positiv reversibilitetstest er en signifikant bedring i FEV1 på minst 12 % og 200 ml bedring i forhold til utgangsverdien. Hvis spirometer ikke er tilgjengelig kan en bedring i PEF på minst 20 % av benyttes. Normalverdi på PEF er vanskelig å anslå, derfor anser en at pasientens eget “personlig beste” benyttes som normalverdi.

Barn: Fra 5-7 års alder vil mange barn klare å utføre en tilfredsstillende spirometri etter noe trening. Positiv reversibilitet dersom FEV1 øker 12 % av utgangsverdien.

Astma er en heterogen sykdom, vanligvis preget av kronisk inflammasjon i luftveiene. Det er definert med en sykehistorie med lungesymptomer som piping, kortpustethet, tetthet i brystet og hoste som varierer over tid og i intensitet, sammen med variabel ekspiratorisk luftstrøm- begrensning. Påvist reversibilitet kan støtte en astmadiagnose, men fravær utelukker ikke asma. Ved tvil om det skulle foreligge en irreversibel obstruksjon, først og fremst ved mistanke om KOLS, kan man forsøke en reversibilitetstest med perorale kortikosteroider hos voksne. Man gir en høy- dose Prednisolon vanligvis 30 mg daglig i 14 dager og gjentar reversibilitet testen. Alternativt kan man gi moderat dose inhalasjonssteroid i 6-8 uker. FEV1 er forsert ekspiratorisk volum etter
1 sekund. Det pasienten maksimalt kan puste ut etter en maksimal innpusting.

Referanse: The Global Initiative for Asthma (GINA): 25 years later. Boulet LP, Reddel HK, Bateman E, Pedersen S, FitzGerald JM, O’Byrne PM. Eur Respir J. 2019 Aug 29;54(2).

 

Kommentarer